KONBUD-DOM S.C.

 

 
 

Strona główna

Zrealizowane inwestycje

Referencje

 

Kontakt

 
 
 

 

   
  Firma budowlana pod nazwą "KONBUD-DOM"  powstała w kwietniu 2001 roku jako spółka cywilna.
Nasza spółka zajmuje się budownictwem ogólnym łącznie z towarzyszącymi robotami elektrycznymi i hydraulicznymi (instalacje wod-kan., c.o., c.w.).

Zatrudniamy pracowników budowlanych oraz niezbędny personel techniczny z uprawnieniami w zakresie budownictwa ogólnego, robót elektrycznych i robót wodno-kanalizacyjnych.

Firma posiada niezbędny sprzęt budowlany oraz dostateczną ilość środków transportowych.

Firma jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz posiada bardzo dobrą opinię banku współpracującego tj. PEKAO S.A. O/Lębork.

Z ważniejszych robót wykonanych w ciągu ostatnich kilku lat można wymienić m.in.:

  1. Odlewnia Żeliwa i Metali Nieżelaznych "Spomel" S.P. w Lęborku w latach 2002-2003 wykonanie nowej elewacji z dociepleniem budynku administracyjno-socjalnego oraz budynków produkcyjnych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana pokrycia dachowego na powierzchni ok. 8000 m2.
  2. Budowa budynku gastronomiczno-hotelowego w Łebie przy ul. Wojska Polskiego 11
  3. Nadleśnictwo Choczewo ul. Świerkowa 8 - roboty budowlane w 2005 roku - modernizacja leśniczówki Kopalino oraz budowa budynku rekreacyjnego w leśnictwie Szklana Huta
  4. Nadleśnictwo Leśny Dwór k/Dębnicy Kaszubskiej - kompleksowa budowa zagrody leśniczówki Warblewo (budynek mieszkalny, ogrodzenie terenu, budynek gospodarczy i garaże, mała architektura).
    Termin wykonania - XII 2005 do VII 2006

Poza tym wykonaliśmy w tym okresie szereg mniejszych budów, modernizacji i remontów zarówno dla firm jak i osób prywatnych.